• 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis MUA.pl dostępny pod adresem internetowym https://mua.pl/ (zwany dalej jako Serwis)
 2. Regulamin dla Klientów określa zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Korzystanie z serwisu MUA.pl, w tym przeglądanie jego zawartości oznacza znajomość, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielami i administratorami Serwisu są Ilona Szalak i Ewelina Wadowska prowadzące  działalność gospodarczą pod firmą MUA s.c., Al. Warszawska 51, 20-803 Lublin, NIP: 7123295522 REGON: 361242982?, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwany dalej Usługodawcą.
 4. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz.1204).
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu działającego pod adresem internetowym https://mua.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów portalu MUA.pl , a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Klient Serwisu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Rejestracja w Serwisie i dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu.
 6. Regulamin oraz jego załączniki staje się integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem.
 • 2. Składanie rejestracji

 1. Klientem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w serwisie MUA.pl formularza przystąpienia.
 3. Klient korzystający z serwisu mua.pl jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego loginu (nazwy konta) oraz hasła, jak również przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera wobec osób trzecich, akceptując tym samym odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego konta lub hasła.
 • 3. Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści, materiały, pliki video oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje MUA s.c., ul. Warszawska 51, 20-803 Lublin.
 2. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie, udostępnianie, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich treści, materiałów, elementów graficznych, plików video.
 3. Za kopiowanie, przetwarzanie, udostępnianie, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich treści, materiałów, elementów graficznych, plików video grozi kara grzywny w wysokości 100,000 PLN tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 115.
 • 4. Polityka prywatności

 1. Usługodawca przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Klientów.
 2. Żadne dane osobowe Klientów nie są zbierane bez ich wiedzy i wyraźnej zgody. W trakcie rejestracji w Serwisie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom trzecim. Usługodawca nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych Klientów jeśli nie wyrażą na to wyraźnej zgody.
 4. Portal wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania pod kątem wygody Klienta. Portal nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Klienta.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Dane Klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 8. Klient ma prawo i obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie jakichkolwiek danych.
 • 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 2. Wszelkie spory wynikłe będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronach Serwisu.

 

 

 

Informacje o ciasteczkach

 

 

 1. Serwis MUA.pl, należący do MUA s.c. zbiera automatyczne informacje zawarte w plikach cookies.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu MUA.pl
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Tworzone są przez twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne do prawidłowego działania serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Na naszym portalu ciasteczka mają następujące funkcje:
  przechowywania informacji/preferencji Użytkownika, jest zapisywany plik cookie, który przez niespełna rok przechowuje dane z nickiem, adresem email i stroną internetową Użytkownika  dzięki czemu nie trzeba tych danych wpisywać za każdym razem gdy chce się dodać następny komentarz.
  przechowywania informacji o Użytkownikach zarejestrowanych/zalogowanych na portalu lub forum ? przeglądarka może zapisać plik cookie zawierający login Użytkownika, podwójnie shashowane hasło, oraz klucz autoryzacji, dzięki czemu przy następnej wizycie, użytkownika nie będzie musiał ponownie wpisywać loginu oraz hasła, albo nawet jeśli sesja jeszcze nie wygasła, to nie będzie musiał się ponownie logować ? tylko od razu będzie zalogowany na portalu lub forum.

Pliki cookies w nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę, i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogły by taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu oraz forum ? za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

Newsletter regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, MUA s.c., siedziba Al. Warszawska 51, 20-803 Lublin, zwany dalej MUA.pl publikuje poniżej regulamin newslettera:

1. usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez MUA.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna

3. newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o konkursach, wydarzeniach i nowościach MUA.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

4. każda osoba rejestrującą się na stronie https://mua.pl/ zgadza się na otrzymywanie newslettera od firmy MUA s.c.

5. MUA.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, subskrypcję można anulować, wysyłając email na adres kontakt@mua.pl z prośbą o anulowanie newslettera.

7. MUA.pl zastrzega sobie prawo do:

a. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu)

b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników

c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.